Vormingen

Deze vormingen richten zich tot leraren, directies, zorgleraren, zorgcoördinatoren, logopedisten en ouders. Ze zijn sterk gericht op de praktijk. Voor concrete informatie over een vorming op jouw school of voor jouw organisatie kan je me bereiken via het contactformulier.

De vormingen hebben een hoog rendement. Leraren gebruiken strategieën en tips onmiddellijk in hun praktijk.

Je vindt een nog uitgebreider aanbod op de sites van CNO Antwerpen en Venca vzw.

Autisme

 • Kinderen en jongeren met ASS in de klas
 • Ik lust dat niet ! Over eetproblemen bij kinderen met ASS
 • Juf, hij pest mij ! Over emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden
 • Mag ik binnen blijven tijdens de speeltijd ? Over vrije tijd
 • Wat gaan we doen, meester ? En daarna ? En dan ? Over duidelijkheid bieden

Leerstoornissen

 • Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dys … Wat na de diagnose ?
 • Mijn kind heeft dys … ! Wat nu ?

Differentieren en leren leren in de klas

 • Jan lijkt dom hoor, juf ! Over eerlijk praten over verschillen in de klas
 • Ik daag je uit, want ik geloof in jou ! Over het belang van hoge verwachtingen van de leraar en de leerling
 • Mag ik een tafelkaart gebruiken, juf ? Over hulpmiddelen en wanneer ze in te zetten
 • Samen sterk ! Over samenwerken met collega’s en co-teaching

Enkele reacties van leraren na een vorming:

 • Ik heb zin om aan de slag te gaan met je tips.

 • Dit zou iedereen moeten horen ! Dit moet op onze studiedag van volgend schooljaar !

 • Dit doet me beseffen dat ik nog meer hulpmiddelen kan inzetten in mijn klas. Door de voorbeelden die je gaf, weet ik ook echt hoe ik er aan kan beginnen.

 • Je enthousiasme werkt aanstekelijk !

All Rights Reserved By StipDesign

logo 2