Mijn boek

Kopen?

Je kan terecht bij Uitgeverij Acco.

De laatste 20 jaar deed ik heel wat ervaringen op in het onderwijs. De klassen zijn in die tijd sterk veranderd. Daarmee zijn ook de verwachtingen die aan leraren gesteld worden, veranderd.

 

Ik gebruikte mijn ervaring in het begeleiden en onderwijzen van kinderen met autisme, leerstoornissen, ADHD, hoogbegaafdheid, … om gedurende meer dan een jaar 3 leraren in 3 heel verschillende scholen te begeleiden. De leraren stelden hun klas voor me open. Ik kreeg de vrijheid om technieken die ik in het buitengewoon onderwijs, en bij Eureka Onderwijs leerde, in hun ‘gewone’ klas toe te passen. Het bleek te werken ! In ‘De klas van (n)u’ staat een verslag van mijn ervaringen.

De kinderen in onze klassen zijn even divers als bonte bloemen: ieder kind groeit en bloeit op zijn eigen manier. Kinderen met verschillende talenten én uitdagingen zitten bij elkaar in de groep. De leraar heeft de taak om al die kinderen leerwinst te laten boeken. Dit praktijkboek beschrijft hoe leraren dat doel elke dag in de klas kunnen waarmaken. Heel wat aspecten van de dagelijkse praktijk komen aan bod:

  • Hoe kan je differentiëren zonder te vervallen in individueel onderwijs?
  • Hoe spreek je met je klas over de verschillen tussen de kinderen?
  • Hoe leer je de kinderen in je klas leren?
  • Hoe bevorder je technisch, maar ook begrijpend lezen?
  • Hoe ga je om met hulpmiddelen die kinderen met een beperking nodig hebben?
  • Hoe help je kinderen vooruit die moeilijk rekenen?
  • Hoe leer je de kinderen in je klas doelgericht oefenen?

Gedurende meer dan een jaar observeerde ik klasgroepen in diverse scholen, gaf les en ondersteunde de leraren in hun zoektocht naar kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. De succesvolle ervaringen heb ik opgenomen in De klas van (n)u. Ga met dit boek de uitdaging aan om van je klas een harmonieus boeket te maken.

De talrijke voorbeelden en praktische tips maken dit boek erg toegankelijk voor leraren van de lagere school en de eerste graad van de middelbare school. Ook ouders kunnen er inspiratie in vinden voor de begeleiding van hun kind thuis en op school.

Het boek werd officieel aan het grote publiek voorgesteld op maandag 22 mei 2017 om 19u.

Enkele recensies:

op https://klasvanjuflinda.nl/recensies/vakliteratuur/20961/review-klas-nu/

Allereerst is ‘De klas van (n)u’ een boek dat makkelijk wegleest. Het heeft een toegankelijke schrijfstijl en door de vele praktijkvoorbeelden vlieg je er zo doorheen. Ik raad wel aan, als je het boek niet in één keer uitleest, het per deel te lezen. Er wordt regelmatig gewisseld van onderwerp, wat goed te volgen is als je blijft lezen, maar wat lastiger is om later weer op te pakken.
Door de praktijkvoorbeelden heb je als lezer gelijk een idee hoe je de dingen kunt vormgeven. Het maakte dat ik kritisch ging kijken naar mijn eigen lesgeven. Dan komt het er op neer of je dingen durft los te laten en ze wil gaan uitproberen, simpelweg omdat je denkt dat het beter kan. De reflecties aan het einde van elk deel helpen je daarbij.

 

Een op de praktijk gericht boek, geschikt voor midden- bovenbouw en middelbaar onderwijs leerkrachten.

op bol.com

Het boeken van leerwinst is het doel dat elke leerkracht nastreeft. Dit praktijkboek geeft kennis en informatie, tips en voorbeelden hoe dit doel behaald kan worden. De auteur, leerkracht en specialiste op het terrein van leerstoornissen, belicht in haar toegankelijk geschreven boek een aantal kernaspecten van kwaliteitsrijk onderwijs, zoals: hoe leer je kinderen in de klas leren en hoe kun je differentiëren zonder in individueel onderwijs te vervallen. Maar ook de basisvakken: rekenen, technisch en begrijpend lezen, komen aan de orde. In een doorgaande lijn in vier delen – de klas van nu; gepaste didactiek voor iedereen; zelfstandig leren werken en leren leren; samen op weg naar de klas van nu – neemt de auteur de doelgroep van haar boek, leerkrachten in het primair onderwijs, met kennis van zaken mee in de ontwikkeling van de leerkrachtvaardigheden en eigen regieversterkend handelen. Met bijlage (vergelijking Nederlandse en Vlaamse onderwijs), noten en literatuuroverzicht. 

 

Belangrijk praktijkboek over eigentijds en kwaliteitsrijk onderwijs op de basisschool.

 

Dr. A. Schipper MA

All Rights Reserved By StipDesign

logo 2