Differentieren en leren leren in de klas

Jan lijkt dom hoor, juf ! Over eerlijk praten over verschillen in de klas

Kinderen hebben, net als volwassenen, vaak een stereotiep beeld van wat een bepaalde beperking of stoornis inhoudt. Een leraar hoeft geen specialist te zijn. Het is niet nodig om elke stoornis, handicap of beperking perfect in medische termen te kunnen omschrijven. Het is wel belangrijk om een idee te hebben van de sterktes en de zwakke kanten van de kinderen die in je klas zitten. Tijdens deze vorming maak je kennis met die mogelijk sterke en zwakke kanten van kinderen met leerstoornissen als dyslexie, dyscalculie of diagnoses als autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, …

 

Als leraar kan je problemen die kinderen ervaren bij het leren, gerust benoemen. Door ook sterke kanten te benadrukken en gedrag te verklaren vanuit de moeilijkheden die kinderen en jongeren ervaren, komt er meer begrip in de klas. Maar hoe pak je zulke gesprekken concreet aan ? Je krijgt voorbeelden, oefent en leert al doende.

Ik daag je uit, want ik geloof in jou ! Over het belang van hoge verwachtingen van de leraar en de leerling

Met de invoering van het M-decreet – maar ook daarvoor al – worden de klassen in ons onderwijs steeds meer divers. Meer kinderen hebben één of andere vorm van zorg nodig. Dat is een uitdaging voor de leraars. Tegelijk moeten die leraars er voor zorgen dat het onderwijs een hoog niveau blijft halen. Het is immers geen cadeau voor kinderen als de lat alsmaar lager gelegd wordt.


Leraren hanteren dus best hoge verwachtingen voor alle leerlingen in hun klas. Het gaat dan niet om een klef soort ‘vertrouwen’ dat het allemaal wel goed komt. Het gaat net om het erkennen van de moeilijkheden die sommige leerlingen ondervinden. Het gaat om het duidelijk bepalen van de doelen. Doelen die hoog genoeg liggen, zodat de leerlingen wezenlijke en belangrijke dingen leren. En het gaat om het aanreiken van hulpmiddelen, waardoor het bereiken van die hoge doelen haalbaar wordt.


Je leert tijdens deze vorming hoe je doelen hoog en duidelijk kunt maken. Hoe weten de kinderen wat ze moeten kennen en kunnen ? Hoe voorkom je dat kinderen faalangst krijgen als je duidelijk maakt dat je veel van hen verwacht ? En wat met kinderen die de hoge doelen niet aankunnen ? Wat bied je hen aan, zodat ze toch voldoende leerwinst boeken ? Na deze vorming zal je zin hebben om in je klas aan de slag te gaan met hoge doelen, en zal je weten hoe je dat gedifferentieerd kan aanpakken.

Mag ik een tafelkaart gebruiken, juf ? Over hulpmiddelen en wanneer ze in te zetten

Sommige hulpmiddelen kunnen gemakkelijk ingezet worden voor de hele klas. Uitwisbare bordjes, bijvoorbeeld, helpen je als leraar om een goed zicht te krijgen op de vorderingen van elk kind. Andere hulpmiddelen roepen meer vragen op. Wanneer vervang je een geschreven dictee door een computer en spellingcontrole ? Voor wie zet je ADIboeken in ? Staan er grenzen op het gebruik van een tafelkaart ?


We overlopen tijdens deze vorming de voor- en nadelen van verschillende hulpmiddelen. Je krijgt tips om ze doelgericht in te zetten. En je krijgt argumenten om ook anderen (collega’s, ouders, leerlingen, …) te overtuigen van het nut van het gebruik van hulpmiddelen.

Samen sterk ! Over samenwerken met collega's en co-teaching

In een sterk team sluiten de personeelsleden zich dus niet op in de eigen klas. Ze komen bij elkaar in de klas om van elkaar te leren.
Een school is een lerende omgeving. En dat geldt uiteraard niet alleen voor de leerlingen. Ook de leraren leren elke keer weer nieuwe dingen bij. Leren van elkaar, van collega’s, is de meest efficiënte manier van leren. Je collega’s zijn bijna elke dag beschikbaar. Je kan gaan kijken hoe ze het doen in hun klas. En ze blijven bereikbaar als je achteraf nog vragen hebt.


In deze vorming maak je kennis met de verschillende vormen van co – teaching. Je krijgt voorbeelden van praktische werkvormen. Verder krijg je praktische tips over leren van elkaar en starten met co – teaching. Na deze vorming heb je bagage om in je school aan de slag te gaan met ‘leren van elkaar’.

All Rights Reserved By StipDesign

logo 2