Autisme

Kinderen en jongeren met ASS in de klas

Mensen met autisme nemen de wereld op een andere manier waar. Zelf beschrijven ze hun autisme vaak als : anders horen, zien, voelen, ruiken, … Welke gevolgen heeft deze andere waarneming op hun leren en leven in de klas ? Ook de andere manier van denken van kinderen met autisme heeft gevolgen voor hun leren. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt duidelijk welke moeilijkheden kinderen met ASS in onze klassen ervaren. Concrete tips helpen je op weg om jouw klas of school autisme – vriendelijker te maken.

Ik lust dat niet ! Over eetproblemen bij kinderen met ASS

Veel kinderen met autisme ervaren moeilijkheden met eten. Ze eten erg eenzijdig, weigeren nieuwe dingen te proeven, of zijn erg gehecht aan een bepaald merk. Tijdens deze vorming leer je wat maakt dat kinderen met autisme zo kwetsbaar zijn als het gaat over eten. De vele voorbeelden maken het je gemakkelijker om te begrijpen hoe moeilijk eten wel kan zijn. Verder geven concrete tips je inspiratie om stap voor stap op weg te gaan naar een meer gevarieerd, meer ontspannen, en gezonder eetpatroon voor jouw kind met autisme.

Juf, hij pest mij ! Over emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden

Zeer lang is in de benadering van mensen met autisme zeer nadrukkelijk stil gestaan bij de vaardigheden vereist om het te ‘maken’ in het leven. De impact van de sociaal – emotionele ontwikkeling werd daarbij al te vaak uit het oog verloren. Toch is het vooral de ‘andere’ sociale en emotionele ontwikkeling die bij leraren in het oog springt.

 

  • “Waarom lacht die kleuter met ASS me uit, als ik me boos maak ?”
  • “Hoe komt het dat dat meisje alleen maar de getekende lijnen op de speelplaats volgt, en niet echt speelt ?”
  • “Als de jongens samen voetballen, komt er door hem altijd ruzie van. Hoe kan dat toch ?”

 

Tijdens deze vorming staan we samen stil bij de impact van de sociaal – emotionele ontwikkeling op het dagelijks leven van mensen met autisme. Aan de hand van concrete voorbeelden verken je het evenwicht tussen het aanpassen van de omgeving aan de noden van kinderen met autisme enerzijds, en anderzijds het aanleren van regels en het versterken van vaardigheden. Je leert hoe je conflicten kan vermijden in jouw praktijk, en hoe je conflicten kan aanpakken, als ze zich toch voordoen.

Mag ik binnen blijven tijdens de speeltijd ? Over vrije tijd

Vrije tijd : zalig ! Even niets dat moet, gewoon zelf bepalen wat je wel of wat je niet doet. Heerlijk toch ! Voor veel mensen met ASS is vrije tijd zelfstandig invullen helemaal niet vanzelfsprekend. Ze klampen zich vast aan steeds hetzelfde ritueel. Of ze verliezen zich in obsessief gamen en lijken te ‘verdrinken’ in elk scherm. Op de speelplaats lopen ze schijnbaar verloren. Hun spel ontaardt in conflicten of ze klampen zich vast aan de leraar die toezicht houdt.


Door die aspecten van ASS te verkennen, die maken dat vrije tijd zelfstandig invullen moeilijk is, leer je mensen met autisme beter begrijpen. Je ziet in waarom spelen zo moeilijk kan zijn. Vanuit dat inzicht wordt de link gelegd naar mogelijke oplossingen. Je wordt uitgedaagd om die oplossingen te linken aan jouw praktijk, thuis of in de klas.n als het gaat over eten. De vele voorbeelden maken het je gemakkelijker om te begrijpen hoe moeilijk eten wel kan zijn. Verder geven concrete tips je inspiratie om stap voor stap op weg te gaan naar een meer gevarieerd, meer ontspannen, en gezonder eetpatroon voor jouw kind met autisme.

Wat gaan we nu doen, meester ? En daarna ? En dan ? Over duidelijkheid bieden

Kinderen en jongeren met ASS begrijpen de wereld vaak op een andere manier. Ze nemen informatie letterlijk en klampen zich vast aan details om een situatie te begrijpen. Daardoor komen ze soms over als koppig, betweterig of ronduit stout.


Op welke manier kan je er in de klas voor zorgen dat je duidelijk bent voor iedereen ? Hoe kan je je manier van communiceren aanpassen, zodat het werkt voor alle kinderen in je klas, en je dus niet telkens nog ‘iets anders’ moet doen voor dat ene kind met autisme ? Hoe maak je opgaven in de werkboeken duidelijker ? Hoe kan je leerling met ASS je inspireren om het begrijpend lezen, studeren en het begrijpen van opdrachten te verbeteren voor de hele klas ? Al deze vragen – en hun antwoorden – komen tijdens deze vorming aan bod.

All Rights Reserved By StipDesign

logo 2