• MAG IK EEN TAFELKAART GEBRUIKEN, JUF ?  OVER HULPMIDDELEN EN WANNEER ZE IN TE ZETTEN

    • Sommige hulpmiddelen kunnen gemakkelijk ingezet worden voor de hele klas.  Uitwisbare bordjes, bijvoorbeeld, helpen je als leraar om een goed zicht te krijgen op de vorderingen van elk kind.  Andere hulpmiddelen roepen meer vragen op.  Wanneer vervang je een geschreven dictee door een computer en spellingcontrole ? Voor wie zet je ADIboeken in ? Staan er grenzen op het gebruik van een tafelkaart ?
    • We overlopen tijdens deze vorming de  voor- en nadelen van verschillende hulpmiddelen.  Je krijgt tips om ze doelgericht in te zetten.  En je krijgt argumenten om ook anderen (collega’s, ouders, leerlingen, …) te overtuigen van het nut van het gebruik van hulpmiddelen.