• KINDEREN EN JONGEREN MET ASS IN DE KLAS

    • Mensen met autisme nemen de wereld op een andere manier waar.  Zelf beschrijven ze hun autisme vaak als : anders horen, zien, voelen, ruiken, …  Welke gevolgen heeft deze andere waarneming op hun leren en leven in de klas ?  Ook de andere manier van denken van kinderen met autisme heeft gevolgen voor hun leren. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt duidelijk welke moeilijkheden kinderen met ASS in onze klassen ervaren.  Concrete tips helpen je op weg om jouw klas of school autisme – vriendelijker te maken.