• MIJN KIND HEEFT DYS… ! WAT NU ?

    • Een kind met een leerstoornis thuis begeleiden vraagt van ouders een belangrijke inspanning.  Lezen, schrijven, rekenen en leren gaan niet vanzelf.  Voor ouder en kind kan het frustrerend zijn te merken dat een kind wel slim is, maar de schoolse resultaten toch uitblijven.
    • Wat kan je als ouder doen om je kind zo goed mogelijk te ondersteunen ? Op welke manier stimuleer je thuis het lezen? Hoe oefen je voor een dictee?  Hoe kan je de sterke kanten van je kind zo veel mogelijk in de verf zetten, zodat zijn of haar zelfbeeld goed blijft?