• JUF, HIJ PEST MIJ ! OVER EMOTIONELE ONTWIKKELING EN SOCIALE VAARDIGHEDEN

  • Zeer lang is in de benadering van mensen met autisme zeer nadrukkelijk stil gestaan bij de vaardigheden vereist om het te ‘maken’ in het leven. De impact van de sociaal – emotionele ontwikkeling werd daarbij al te vaak uit het oog verloren. Toch is het vooral de ‘andere’ sociale en emotionele ontwikkeling die bij leraren in het oog springt.
   • “Waarom lacht die kleuter met ASS me uit, als ik me boos maak ?”
   • “Hoe komt het dat dat meisje alleen maar de getekende lijnen op de speelplaats volgt, en niet echt speelt ?”
   • “Als de jongens samen voetballen, komt er door hem altijd ruzie van.  Hoe kan dat toch ?”
  • Tijdens deze vorming staan we samen stil bij de impact van de sociaal – emotionele ontwikkeling op het dagelijks leven van mensen met autisme.  Aan de hand van concrete voorbeelden verken je het evenwicht tussen het aanpassen van de omgeving aan de noden van kinderen met autisme enerzijds, en anderzijds het aanleren van regels en het versterken van vaardigheden.  Je leert hoe je conflicten kan vermijden in jouw praktijk, en hoe je conflicten kan aanpakken, als ze zich toch voordoen.