• IK DAAG JE UIT, WANT IK GELOOF IN JOU ! OVER HET BELANG VAN HOGE VERWACHTINGEN VAN DE LERAAR EN DE LEERLING

    • Met de invoering van het M-decreet – maar ook daarvoor al – worden de klassen in ons onderwijs steeds meer divers. Meer kinderen hebben één of andere vorm van zorg nodig. Dat is een uitdaging voor de leraars.  Tegelijk moeten die leraars er voor zorgen dat het onderwijs een hoog niveau blijft halen.  Het is immers geen cadeau voor kinderen als de lat alsmaar lager gelegd wordt.
    • Leraren hanteren dus best hoge verwachtingen voor alle leerlingen in hun klas. Het gaat dan niet om een klef soort ‘vertrouwen’ dat het allemaal wel goed komt. Het gaat net om het erkennen van de moeilijkheden die sommige leerlingen ondervinden.  Het gaat om het duidelijk bepalen van de doelen.  Doelen die hoog genoeg liggen, zodat de leerlingen wezenlijke en belangrijke dingen leren.  En het gaat om het aanreiken van hulpmiddelen, waardoor het bereiken van die hoge doelen haalbaar wordt.
    • Je leert tijdens deze vorming hoe je doelen hoog en duidelijk kunt maken.  Hoe weten de kinderen wat ze moeten kennen en kunnen ?  Hoe voorkom je dat kinderen faalangst krijgen als je duidelijk maakt dat je veel van hen verwacht ?  En wat met kinderen die de hoge doelen niet aankunnen ?  Wat bied je hen aan, zodat ze toch voldoende leerwinst boeken ?  Na deze vorming zal je zin hebben om in je klas aan de slag te gaan met hoge doelen, en zal je weten hoe je dat gedifferentieerd kan aanpakken.