vorming – begeleiding

Els Smekens

onderwijzeres – master special educational needs

2022 -2023 : bijna volzet

boek snel uw vorming voor volgend schooljaar

Els Smekens

Els Smekens

Over mij

Mijn naam is ELS SMEKENS. Ik ben leraar, haalde een BanaBa – diploma buitengewoon onderwijs en een master special education needs autisme. Ik heb ervaring in het buitengewoon onderwijs en in GON–begeleiding in kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Jarenlang was ik als docente verbonden aan het Opleidingscentrum Autisme en Fontys Hogeschool Nederland. Bij Eureka Onderwijs begeleidde ik kinderen met ernstige leerstoornissen. Ik geef vormingen over ASS, leerstoornissen en leerproblemen, en over differentiëren en effectief leren in de klas.

Dit schooljaar werk ik als ondersteuner voor het ondersteuningsnetwerk Oost – Brabant (ONWOB). 

Vormingen

De vormingen hebben een hoog rendement.  Leraren gebruiken strategieën en tips onmiddellijk in hun praktijk.  Hieronder de samenvatting van een ‘terugkomdag’, waarin leraren vertellen over de opbrengsten en de moeilijkheden die ze hebben ervaren.

uitkomst 1 uitkomst 2 uitkomst 3

Deze vormingen richten zich tot leraren, directies, zorgleraren, zorgcoördinatoren, logopedisten en ouders.  Ze zijn sterk gericht op de praktijk.  Voor concrete informatie over een vorming op jouw school of voor jouw organisatie kan je me bereiken via het contactformulier.

Je vindt een nog uitgebreider aanbod op de sites van CNO Antwerpen en Venca vzw

AUTISME

LEERSTOORNISSEN

DIFFERENTIEREN EN LEREN LEREN IN DE KLAS

 • JAN LIJKT DOM HOOR, JUF ! OVER EERLIJK PRATEN OVER VERSCHILLEN IN DE KLAS  (lees verder …)
 • IK DAAG JE UIT, WANT IK GELOOF IN JOU ! OVER HET BELANG VAN HOGE VERWACHTINGEN VAN DE LERAAR EN DE LEERLING  (lees verder …)
 • MAG IK EEN TAFELKAART GEBRUIKEN, JUF ?  OVER HULPMIDDELEN EN WANNEER ZE IN TE ZETTEN  (lees verder …)
 • SAMEN STERK : OVER SAMENWERKEN MET COLLEGA’S EN CO – TEACHING  (lees verder …)

ENKELE REACTIES VAN LERAREN NA EEN VORMING

 • Ik heb zin om aan de slag te gaan met je tips.
 • Dit zou iedereen moeten horen !  Dit moet op onze studiedag van volgend schooljaar !
 • Dit doet me beseffen dat ik nog meer hulpmiddelen kan inzetten in mijn klas.  Door de voorbeelden die je gaf, weet ik ook echt hoe ik er aan kan beginnen.
 • Je enthousiasme werkt aanstekelijk !

Begeleidingen

Na een interessante pedagogische studiedag of een boeiende vorming begint het eigenlijke werk pas. De nieuwe inzichten en bruikbare tips moeten nog omgezet worden in de praktijk. 

Als je bij de praktische toepassing in je school hulp nodig hebt, bied ik die graag aan.  Wat is mogelijk ? Enkele voorbeelden :

 • Omdat je op een andere manier wil les geven, zullen de lokalen er anders uit moeten zien.  Samen met het team gaan we heel praktisch aan de slag.  Op het einde van de dag staan alle lokalen klaar voor een meer gedifferentieerde aanpak, op maat van alle kinderen.
 • Tijdens de speeltijd ontstaan conflicten.  Veel kinderen komen niet echt tot spelen.  En sommigen staan helemaal aan de kant.  Met het materiaal dat je in de school hebt, gaan we met een werkgroep creatief aan de slag. De regels op de speelplaats worden verduidelijkt, zones worden afgebakend, eventueel worden toezichten anders ingevuld, …  Veel is mogelijk, afhankelijk van de specifieke vraag van jouw school.
 • In één of meerdere klassen in jouw school willen de leraren op een andere manier omgaan met kinderen met leerstoornissen.  Maar er is wat koudwatervrees.  Ik kom in de klas een aantal didactische en pedagogische technieken uitvoeren, samen met de klasleraar.  We bereiden samen de lessen voor, en evalueren ook.   Deze begeleiding kan zich gedurende een paar weken herhalen, tot de leraren zich zeker genoeg voelen om alleen door te gaan.

Een begeleiding kan eenmalig zijn, of gedurende een schooljaar verschillende keren herhaald worden.

Enkele reacties vanuit scholen die op deze manier begeleiding kregen :

“Als je bezig bent met een veranderingsproces, zit je er vaak te veel helemaal in. Je kunt niet objectief meer naar je eigen manier van werken kijken.  Het helpt dan als een buitenstaander met een open blik kijkt, en feedback geeft.  Ook leuk om te horen dat we goed bezig zijn !”

“We willen je even laten weten dat onze leerkrachten en leerlingen zeer goed gestart zijn.  Iedereen was goed voorbereid op het nieuwe schooljaar.  De leerkrachten zijn ook zeer tevreden over hun klasinrichting.”

Mijn boek

naamloos

Kopen ?  Je kan terecht bij Uitgeverij Acco.

De laatste 20 jaar deed ik heel wat ervaringen op in het onderwijs.  De klassen zijn in die tijd sterk veranderd.  Daarmee zijn ook de verwachtingen die aan leraren gesteld worden, veranderd. 

Ik gebruikte mijn ervaring in het begeleiden en onderwijzen van kinderen met autisme, leerstoornissen, ADHD, hoogbegaafdheid, …  om gedurende meer dan een jaar 3 leraren in 3 heel verschillende scholen te begeleiden.  De leraren stelden hun klas voor me open.  Ik kreeg de vrijheid om technieken die ik in het buitengewoon onderwijs, en bij Eureka Onderwijs leerde, in hun ‘gewone’ klas toe te passen.  Het bleek te werken !  In ‘De klas van (n)u’ staat een verslag van mijn ervaringen. 

Hieronder vind je de flaptekst :

De kinderen in onze klassen zijn even divers als bonte bloemen: ieder kind groeit en bloeit op zijn eigen manier. Kinderen met verschillende talenten én uitdagingen zitten bij elkaar in de groep. De leraar heeft de taak om al die kinderen leerwinst te laten boeken. Dit praktijkboek beschrijft hoe leraren dat doel elke dag in de klas kunnen waarmaken. Heel wat aspecten van de dagelijkse praktijk komen aan bod:

 • Hoe kan je differentiëren zonder te vervallen in individueel onderwijs?
 • Hoe spreek je met je klas over de verschillen tussen de kinderen?
 • Hoe leer je de kinderen in je klas leren?
 • Hoe bevorder je technisch, maar ook begrijpend lezen?
 • Hoe ga je om met hulpmiddelen die kinderen met een beperking nodig hebben?
 • Hoe help je kinderen vooruit die moeilijk rekenen?
 • Hoe leer je de kinderen in je klas doelgericht oefenen?

Gedurende meer dan een jaar observeerde de auteur klasgroepen in diverse scholen. Ze gaf les en ondersteunde de leraren in hun zoektocht naar kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. De succesvolle ervaringen heeft ze opgenomen in De klas van (n)u. Ga met dit boek de uitdaging aan om van je klas een harmonieus boeket te maken.

De talrijke voorbeelden en praktische tips maken dit boek erg toegankelijk voor leraren van de lagere school en de eerste graad van de middelbare school. Ook ouders kunnen er inspiratie in vinden voor de begeleiding van hun kind thuis en op school.

Het boek werd officieel aan het grote publiek voorgesteld op maandag 22 mei 2017 om 19u. 

DSC_0215 DSC_0227

????????????????????????????????????IMG_20181122_180527_resized_20190305_103201454

november 2018 : Enkele enthousiaste leraren kopen nummer 1000 en 1001 ! 

recensie op https://klasvanjuflinda.nl/recensies/vakliteratuur/20961/review-klas-nu/ 

Allereerst is ‘De klas van (n)u’ een boek dat makkelijk wegleest. Het heeft een toegankelijke schrijfstijl en door de vele praktijkvoorbeelden vlieg je er zo doorheen. Ik raad wel aan, als je het boek niet in één keer uitleest, het per deel te lezen. Er wordt regelmatig gewisseld van onderwerp, wat goed te volgen is als je blijft lezen, maar wat lastiger is om later weer op te pakken.
Door de praktijkvoorbeelden heb je als lezer gelijk een idee hoe je de dingen kunt vormgeven. Het maakte dat ik kritisch ging kijken naar mijn eigen lesgeven. Dan komt het er op neer of je dingen durft los te laten en ze wil gaan uitproberen, simpelweg omdat je denkt dat het beter kan. De reflecties aan het einde van elk deel helpen je daarbij.

Een op de praktijk gericht boek, geschikt voor midden- bovenbouw en middelbaar onderwijs leerkrachten.

recensie op bol.com 

Het boeken van leerwinst is het doel dat elke leerkracht nastreeft. Dit praktijkboek geeft kennis en informatie, tips en voorbeelden hoe dit doel behaald kan worden. De auteur, leerkracht en specialiste op het terrein van leerstoornissen, belicht in haar toegankelijk geschreven boek een aantal kernaspecten van kwaliteitsrijk onderwijs, zoals: hoe leer je kinderen in de klas leren en hoe kun je differentiëren zonder in individueel onderwijs te vervallen. Maar ook de basisvakken: rekenen, technisch en begrijpend lezen, komen aan de orde. In een doorgaande lijn in vier delen – de klas van nu; gepaste didactiek voor iedereen; zelfstandig leren werken en leren leren; samen op weg naar de klas van nu – neemt de auteur de doelgroep van haar boek, leerkrachten in het primair onderwijs, met kennis van zaken mee in de ontwikkeling van de leerkrachtvaardigheden en eigen regieversterkend handelen. Met bijlage (vergelijking Nederlandse en Vlaamse onderwijs), noten en literatuuroverzicht. Belangrijk praktijkboek over eigentijds en kwaliteitsrijk onderwijs op de basisschool.

Dr. A. Schipper MA

 Kopen ?  Je kan terecht bij Uitgeverij Acco.

Contacteer mij

 
 

Agenda : 1 vorming per week mogelijk